O nama

O našem radu

Istorija i rad

Advokatska kancelarija Nikole Radulovića otvorena je 2007 godine. Posle kraće pauze i perioda provedenog u privredi 2017 godine advokatska kancelarija ponovo počinje sa radom. Ista se nalazi na adresi Mačvanska br 1 18000 Niš. Kancelarija se prvenstveno bavi privrednim I radnim pravom,poreskim I carinskim postupkom kao I prekršajnim pravom. Advokatska kancelarija Nikole Radulovića ima uspostavljenju svakodnevnu saranju sa Medijator Milicom Tošić Radulović, diplomiranim pravnikom sa položenim pravosudnim ispitom, koja se uspešno bavila i advokaturom, iz Niša koja je upisana u registar posrednika RS na osnovu rešenja br 740-09-00940/2022-22 od 18.07.2022 godine. Na području Višeg suda u Kruševcu sa advokatskom kancelarijom Miluna Gajića iz Varvarina ul Slobode 44. Na području Višeg suda u kragujevcu sa advokatom Nenadom Jovanovićem

Privredno i radno pravo
Građansko pravo
Krivično i prekršajno pravo
Upravno pravo
Nikola Radulović - Kratka biografija
Upoznajte naš tim

Naš tim

Nikola Radulović - Osnivač
Milica Tošić Radulović
Milun Gajić